id="lama-theme" class="article">

Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực khi nào?

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực khi nào?

Quốc hội đã chinh thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA vào ngày hôm qua (8/6). Vậy khi nào hiệp định thương mại này chính thức có hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 17.16 của Hiệp định EVFTA, Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ hai sau tháng mà hai Bên đã thông báo cho nhau về việc hoàn thành các thủ tục pháp lý tương ứng để Hiệp định này có hiệu lực. Hoặc vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận.

Theo quy định của Luật Điều ước quốc tế 2016, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA (thường mất 01 tuần theo quy trình thông thường), Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành thông báo với EU về việc ta đã hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước. Do EU đã gửi công hàm thông báo với Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, nên trong thông báo của Việt Nam gửi EU cũng sẽ bao gồm cả việc ấn định thời điểm Hiệp định có hiệu lực đối với cả hai Bên (nếu theo phương án căn cứ vào điều Điều 17.16 của Hiệp định EVFTA thì sẽ là ngày 01/8/2020).

Trong trường hợp muốn thúc đẩy thời gian hiệu lực của Hiệp định EVFTA sớm hơn thời điểm 1/8/2020, ta cần trao đổi và thống nhất với phía EU. Tuy nhiên, phương án này còn phụ thuộc vào kết quả tham vấn nội bộ của EU (Ủy ban châu Âu cần xin ý kiến của tất cả các nước thành viên EU). 

Nếu việc tham vấn nội bộ của EU kéo dài hơn 3 tuần thì Bộ Ngoại giao sẽ khó hoàn thành việc gửi công hàm thông báo cho EU về việc hoàn tất thủ tục nội bộ trước ngày 1/7/2020.

Các dấu mốc đàm phám Hiệp định EVFTA

- Tháng 10/2010, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch EU đã đồng ý khởi động đàm phán Hiệp định EVFTA.

- Tháng 6/2012, Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

- Sau 14 phiên đàm phán, tháng 12/2015, hai bên đã khởi động tiến trình rà soát pháp lý để chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định.

- Tháng 6/2018, EVFTA được tách làm hai Hiệp định gồm Hiệp định Thương mại tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA.

- Tháng 10/2018, Ủy ban châu Âu đã chính thức thông qua cả hai Hiệp định này.

- Ngày 30/6/2019, hai Hiệp định đã được ký kết tại thủ đô Hà Nội.

- Ngày 21/01/2020, Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

- Ngày 12/02/2020, Nghị viện châu Âu phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và EVIPA.

- Ngày 8/6, Quốc hội Việt Nam thông qua Hiệp định EVFTA.

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận